XI Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI „Falenty 2017”
20-22 kwietnia 2017 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi zaprasza do udziału w kolejnej już XI Ogólnopolskiej Konferencji Diagnostyka Leczenie Raka Piersi „Falenty 2017”, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 roku tym razem w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie dzisiejszym wyzwaniom jakie stoją przed lekarzami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi.

W różnorodnym programie obrad przewidziane są sesje poświęcone problemom organizacji leczenia raka piersi, zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii, problemom leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego.

Zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, które mogą być zaprezentowane w postaci doniesień ustnych lub plakatowych.

Z satysfakcją informujemy, że swój udział w naszej Konferencji potwierdzili wybitni naukowcy z czołowych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy.

Wiedzę i dyskusję uzupełniać będą zorganizowane we współpracy z International Breast Ultrasound School (IBUS) warsztaty dotyczące techniki obrazowania piersi i wykonywania biopsji podejrzanych zmian pod kontrolą obrazu.

W imieniu Komitetu Naukowego zapraszamy do udziału w Konferencji

podpis Tadeusz Pieńskowski

Tadeusz Pieńkowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi