XI Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI „Falenty 2017”
20-22 kwietnia 2017 roku

Lokalizacja

hotel w dzień i w nocy