XI Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI „Falenty 2017”
20-22 kwietnia 2017 roku

RAMOWY PROGRAM XI KONFERENCJI

Diagnostyka i leczenie raka piersi „Falenty 2017” 20-22.04.2017r

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

 

CZWARTEK 20 kwiecień 2017r
Sala A Sala B
09:30 - 12:00
SESJA INAUGURACYJNA
Przewodniczący:
Prof. Tadeusz Pieńkowski, Prof. Marek Wojtukiewicz09:30 - 09:50
Uroczystość otwarcia konferencji
09:50 - 10:10
The Dual Accreditation of the Senologic International Society and the Polish Society for Breast Cancer Research
Dr Edelmiro Iglesias
10:10 - 10:50
Senology: past, present and future.
Prof. dr hab. Ruben Orda
10:50 - 11:25
20 years of clinical trial ATLAS.
Dr Christina Davies (Oxford)
11:25 - 12:00
Treatment of early breast cancer: World-wide randomised evidence.
Prof. Sir Richard Peto on behalf of the Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group.
12:00 - 13:00   Przerwa obiadowa
13:00 - 14:30
Sesja IA
RADIOTERAPIA
Przewodniczący:
Dr Jacek Gałecki, Dr Mirosław Kolbusz
 
13:00 - 13:30
Radioterapia celowana w raku piersi.
Dr n. med. Mirosław Kolbusz
13:30 - 13:55
Wstępna ocena radioterapii metodą 3D CRT SIB u chorych na wczesnego raka piersi po operacji oszczędzającej.
Dr n. med. Jacek Gałecki
13:55 - 14:15
Zastosowanie radioterapii w skojarzeniu z hipertermią i równoczesną chemioterapią w leczeniu wznów miejscowych.
Dr n. med. Andrzej Radkowski
14:15 - 14:30
Analiza parametrów dozymetrycznych w zależności od sposobu konturingu struktur serca – poszukiwanie rozwiązań zmniejszających ryzyko rozwoju kardiotoksyczności po radioterapii.
Dr Anna Papis – Ubych
13:00 - 14:30
Sesja IB
WSPÓŁPRACA PATOLOGA I RADIOLOGA W DIAGNOSTYCE KOBIET CHORYCH NA RAKA PIERSI
Przewodniczący:
Prof. Barbara Bobek – Billewicz, Dr hab. n. med. Andrzej Kram
 
Sympozjum satelitarne – korelacje

Prelegenci:
Dr Ewa Chmielik,
Dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
Prof. Janusz Ryś,
Dr Katarzyna Steinhof – Radwańska,
Dr Małgorzata Stusińska,
Dr Ewa Śrutek
14:30 - 14:45   Przerwa kawowa
15:00 - 17:00
Sesja IIA
LECZENIE SYSTEMOWE CZ. 1
15:00 - 16:15
SESJA SPONSOROWANA   Roche
Praktyczne aspekty stosowania Pertuzumabu – jak zarządzać działaniami niepożądanymi
Prowadzący:
Prof. Renata Duchnowska, Prof. Tadeusz Pieńkowski
 
15:00 - 15:20
Tolerancja i bezpieczeństwo leku Perjeta w badaniach klinicznych u chorych na HER2 – dodatniego raka piersi
Prof. dr. hab. n med. Marzena Wełnicka–Jaśkiewicz
15:20 - 15:35
Przypadek edukacyjny 1:
Biegunka
Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
15:35 - 15:50
Przypadek edukacyjny 2:
Neutropenia – gorączka neutropeniczna.
Dr Izabela Lemańska
15:50 - 16:05
Przypadek edukacyjny 3:
Zmiany skórne
Dr Roman Dubiański
16:05 - 16:15
Dyskusja
 
16:15 - 17:00
SESJA SPONSOROWANA PRZEZ AstraZeneca
Prowadzący:
Prof. Renata Duchnowska
 
Optymalna sekwencja leczenia hormonalnego zaawansowanego raka piersi.
Prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
14:45 - 17:00
Sesja IIB
SESJA CHIRURGICZNA
Przewodniczący:
Prof. Agnieszka Kołacińska, Prof. Sylwia Grodecka – Gazdecka
 
14:45 - 15:00
Poprawa wyników leczenia chorych na raka piersi w Polsce w XXI wieku
Prof. dr hab. Krzysztof Herman
15:00 - 15:30
Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku piersi.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Basta
15:30 - 15:55
Ocena częstości oraz przyczyn konieczności wykonania powtórnych zabiegów operacyjnych u chorych leczonych z powodu raka piersi – analiza prospektywna.
Dr Tomasz Nowikiewicz
15:55 - 16:25
Nowe trendy w chirurgii raka piersi.
Dr n. med. Diana Hodorowicz–Zaniewska
16:25 - 16:40
Recurrent Primary Breast Angiosarcoma and Role of Risk Reducing Mastectomy – a case report.
Dr Abdalla Saad Abdalla
16:40 - 17:00
Local flaps in oncoplastic breast conserving surgery.
Dr Andrii Zhygulin
17:00 - 17:30   Przerwa kawowa
17:30 - 19:10
Sesja IIIA
LECZENIE SYSTEMOWE CZ. 2
Przewodniczący:
Prof. Maria Litwiniuk, Dr Maria Górnaś
 
17:30 - 17:50
Skuteczne leczenie inhibitorami aromatazy we wczesnym raku piersi – opisy przypadków.   Egis
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło–Gruszfeld
17:50 - 18:10
Poprawa wyników hormonoterapii nawrotowego raka piersi - czy jesteśmy gotowi na zmiany?
Dr n. med. Maria Górnaś
18:10 - 18:30
Hormonoterapia przedoperacyjna pomenopauzalnych chorych na wczesnego i miejscowozaawansowanego raka piersi – doświadczenia własne.
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło–Gruszfeld
18:30 - 18:50
Dlaczego terapia uzupełniająca działa?
Dr n. med. Kazimierz Drosik
18:50 - 19:10
Wartość populacja leczenia trastuzumabem u chorych na raka piersi z pierwotnym guzem ≤ 2 cm.
Dr n. med. Beata Jagielska
17:30 - 18:50
Sesja IIIB
LECZENIE A POWRÓT DO ŻYCIA
Przewodniczący:
Dr Hanna Tchórzewska – Korba, Dr Małgorzata Kuc – Rajca
 
17:30 - 17:55
Jatrogenne skutki leczenia raka piersi
Dr w-fiz. i rehab. Hanna Tchórzewska–Korba
17:55 - 18:20
Lipotransfer wzbogacony autologicznymi komórkami macierzystymi u pacjentów po raku i co dalej?
Dr n. med. Sławomir Mazur
18:20 - 18:45
Rola chirurgii węzłów chłonnych pachowych u chorych na raka piersi poddanych przedoperacyjnemu leczeniu systemowemu.
Prof. dr hab. n.med. Agnieszka Kołacińska
18:45 - 19:00
Seksualność kobiety z rozpoznanym nowotworem piersi
Dr Małgorzata Kuc–Rajca
19:00   Spotkanie grupy ekspertów – Akredytacja Ośrodków Breast Units
20:00   Kolacja

 

 

 

PIĄTEK 21 kwiecień 2017r
Sala A Sala B
09:00 - 10:40
Sesja IV
EPIDEMIOLOGIA I ORGANIZACJA
Przewodniczący:
Prof. Alexander Mundinger, Dr Joanna Didkowska
 
09:00 - 09:15
Epidemiologia raka piersi.
Dr n. med. Joanna Didkowska
09:15 - 09:30
Jak można poprawić kwalifikacje chirurgów raka piersi w Europie?
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska
09:30 - 09:45
Breast Cancer mammography screening in Turkey: Feasibility and cost effectivity in a prospective clinical trial.
Prof. dr hab. n. med. Vahit Ozmen
09:45 - 10:05
Breast Centre Certification – an international vision.
Prof. dr hab. n. med. Alexander Mundinger
10:05 - 10:25
Ośrodki diagnostyki i leczenia raka piersi w Polsce – BCU.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
10:25 - 10:40
Inauguracja wręczenia dyplomu dla Breast Cancer Unit – Kraków
10:40 - 11:00   Przerwa
11:00 - 13:30
Sesja V
SESJA HUMANISTYCZNA: KOMUNIKACJA Z PACJENTEM CHORYM NA RAKA PIERSI
Przewodniczący:
Prof. Barbara Czerska–Pieńkowska, Dr Hanna Tchórzewska–Korba
 
Tradycją zjazdów naszego Towarzystwa są sesje humanistyczne. Ich celem jest pokazywanie tego swoistego aspektu pracy lekarza, jakim jest spotkanie z drugim człowiekiem – pacjentem, postrzeganym nie tylko jako organizm zdezintegrowany fizycznie przez chorobę nowotworową. Lekarz - człowiek spotyka się z pacjentem – człowiekiem. Obie strony tej relacji to pełnoprawne i pełnowymiarowe ludzkie osoby. Dlatego tak ważne są humanistyczne treści tego spotkanie. A nie jest to spotkanie pojedyncze. To proces. I nie tylko lekarz i pacjent są w tym procesie obecni. Cały kontekst nowej sytuacji społecznej, pełno profilowego leczenia, wspierania, rehabilitacji pacjenta to jedna strona zagadnienia. Druga – nie mniej ważna, to jest stan gotowości społecznego otoczenia pacjenta: od medycznego poczynając a na rodzinnym i towarzyskim kończąc do leczenia, pielęgnowania, rehabilitowania i wspierania chorej osoby w tej ciężkiej, groźnej i przewlekłej chorobie.
Tym razem nasza sesja będzie skupiona wokół problematyki bioetycznej. Bioetyka w onkologii jest bowiem dziedziną niezwykle wrażliwą i ciągle jeszcze mało znaną a jeszcze mniej – spopularyzowaną.
 
EMPATIA W PROCESIE KOMUNIKACJI Z CHORYM NA RAKA PIERSI.
Dr Anna Walaszkowska–Czyż
KOHERENCJA OSOBOWA W PROCESIE KOMUNIKACJI Z OSOBĄ CHORĄ NA RAKA PIERSI.
Dr w-fiz. i rehab. Hanna Tchórzewska–Korba
GODNOŚĆ JAKO POSTAWA I WARTOŚĆ W KOMUNIKACJI Z OSOBĄ CHORĄ NA RAKA PIERSI.
Mgr Elżbieta Pożarowska – psycholog kliniczny
PRAWDA JAKO PROCES I WARTOŚĆ W KOMUNIKACJI Z OSOBĄ CHORĄ NA RAKA PIERSI.
Dr Barbara Czerska–Pieńkowska
13:30 - 14:30   Przerwa obiadowa
14:30 - 15:30
Sesja VIA
Przewodniczący:
Doc. Ewa Sierko, Prof. Marek Wojtukiewicz
 
14:30 - 14:50
The impact of 21 – gene RS assay on treatment decisions: The results of prospective multicenter study.
Prof. dr hab. n. med. Vahit Ozmen
14:50 - 15:10
Czy zmierzch leczenia anty-HER2
Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
15:10 - 15:30
Wpływ biologii molekularnej raka piersi na decyzję radioterapeuty.
Doc. dr hab. n. med. Ewa Sierko
14:30 - 15:30
Sesja VIB
SYTUACJE SPECJALNE
Przewodniczący:
Dr Maryna Rubach, Dr Monika Nowaczyk
 
14:30 - 14:50
Rak piersi u mężczyzn.
Dr n. med. Monika Nowaczyk
14:50 - 15:10
Rak piersi u kobiet w ciąży
Dr n. med. Maryna Rubach
15:10 - 15:30
Zastosowanie lasera Erbowo-Yagowego w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy i wysiłkowego nietrzymania moczu u pacjentek po leczeniu raka piersi.
Dr Beata Sterlińska–Tulimowska
15:30 - 16:30
Sesja VIIA
KARDIOLOGIA
Przewodniczący:
Dr hab. Sebastian Szmit
 
15:30 - 16:00
Strategie kardioprotekcji w raku piersi – co mówią rekomendacje ASCO i stanowisko ESC
Dr hab. med. Sebastian Szmit
16:00 - 16:30
Techniki obrazowe wykorzystywane w wykrywaniu powikłań leczenia onkologicznego
Dr n.med. Barbara Sosnowska–Pasiarska
15:40 - 16:30
Sesja VIIB
VARIA
Przewodniczący:
Doc. Ewa Sierko, Prof. Tadeusz Pieńkowski
 
15:30 - 15:50
Problemy dotyczące zagadnień związanych z rekonstrukcją piersi.
Dr hab. n. med. Jerzy Jankau
15:50 - 16:10
Intra-operative radiotherapy (IOeRT): recent results and perspectives.   Toshiba
Prof. dr hab. n. med. Veronica del Acqua
16:10 - 16:30
Próba wykorzystania zdolności sensorycznych osób niewidomych/niedowidzących w przesiewowych badaniach palpacyjnych wczesnego raka sutka; projekt Breast-POL – wyniki wstępne.
Lidia Rakow
16:30 - 17:30
Sesja VIIIA
Przewodniczący:
Mgr Elżbieta Pożarowska, Dr Hanna Tchórzewska–Korba
 
16:30 - 16:50
Nowoczesne metody obrazowania w raku piersi.
Dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
16:50 - 17:10
Ocena jakości życia kobiet operowanych z powodu raka piersi zrzeszonych w Klubach Amazonek.
Dr Iwona Głowacka–Mrotek
17:10 - 17:30
Prezentacja z zakresu psychoonkologii w obszarze pacjentek z rakiem piersi
Psychoonkolog – Adrianna Sobol
16:30 - 17:30
Sesja VIIIB
POTRÓJNIE NEGATYWNY RAK PIERSI - LECZENIE SYSTEMOWE
Przewodniczący:
Prof. Maria Litwiniuk, Dr Joanna Placzk
 
16:30 - 16:50
Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem mutacji genu BRCA1 i BRCA2.
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
16:50 - 17:10
Rak triple negative
Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
17:10 - 17:30
Chemioterapia w potrójnie negatywnym raku piersi ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przedoperacyjnego.
Dr Joanna Placzke
20:00   Kolacja

 

 

 

SOBOTA 22 kwiecień 2017r
Sala A Sala B
09:00 - 10:00
Sesja IX
CHIRURGIA
Przewodniczący:
Dr Monika M. Nagadowska, Prof. Zoran Stojcev
 
Leczenie chirurgiczne raka piersi na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Prof. dr hab. Zoran Stojcev
Leczenie miejscowe u pacjentów z rozsianym rakiem piersi.
Dr n. med. Monika M. Nagadowska
Immediate breast reconstruction with implants.
Prof. dr hab. Alexandru Blidaru
10:00 - 11:00
Sesja X
DIAGNOSTYKA I LECZENIE PRZEDINWAZYJNEGO RAKA PIERSI – OBECNY STAN WIEDZY
Przewodniczący:
Prof. Anna Niwińska, Dr Wojciech Olszewski
 
10:00 - 10:15
New Frontiers in imaging DCIS
Prof. dr hab. Alexander Mundinger
10:15 - 10:30
Współczesna diagnostyka patomorfologiczna raka przewodowego in-situ.
Dr n. med. Wojciech Olszewski
10:30 - 10:45
DCIS – Klinika, Indeksy prognostyczne (genetyczne i VNPI) i rola chirurga.
Dr n. med. Monika Nagadowska
10:45 - 11:00
DCIS: rola radioterapii i hormonoterapii. Czy jest czas na zmianę zasad postępowania w świetle wyników kliniki Nowotworów Piersi CO-I.
Prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska
11:00 - 11:15
20 lat doświadczeń w leczeniu oszczędzającym u kobiet chorych na przedinwazyjnego (DCIS) raka piersi i ocena odległych wyników, analiza czynników rokowniczych.
Dr n. med. Zbigniew Jodkiewicz
11:15 - 12:15
Sesja XI
HORMONOTERAPIA UZUPEŁNIAJĄCA POOPERACYJNA – OBECNY STAN WIEDZY
Przewodniczący:
Prof. Renata Duchnowska, Dr Emilia Filipczyk–Cisarż
 
11:15 - 11:45
Hormonoterapia uzupełniająca – optymalny czas leczenia.
Prof. dr hab. Renata Duchnowska
11:45 - 12:00
Działania niepożądane hormonoterapii u kobiet przed menopauzą.
Dr n. med. Maria Górnaś
12:00 - 12:15
Działania niepożądane hormonoterapii u kobiet po menopauzie.
Dr n. med. Emilia Filipczyk–Cisarż
12:15 - 14:30
Sesja XII
BIOPSJA WĘZŁA WARTOWNICZEGO – AKTUALNY STAN WIEDZY
Przewodniczący:
Prof. Agnieszka Kołacińska, Prof. Zbigniew Nowecki
 
12:15 - 12:30
Biopsja węzłów chłonnych wartowniczych u chorych po chemioterapii przedoperacyjnej.
Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
12:30 - 12:45
Biopsja węzła wartowniczego – eskalacja czy de – eskalacja?
Prof. dr hab. Agnieszka Kołacińska
12:45 - 13:00
Ocena odległych wyników leczenia zachowawczego chorych na raka piersi z obecnością w węźle wartowniczym zmian przerzutowych – analiza jednoośrodkowa.
Dr Tomasz Nowikiewicz
13:00 - 13:15
Kontrowersje w ocenie mikroskopowej węzłów wartowniczych.
Dr n. med. Wojciech Olszewski
13:15 - 13:30
Rola nowoczesnej radioterapii w aspekcie histologicznej oceny węzła wartowniczego.
Dr n. med. Zbigniew Jodkiewicz
13:30 - 14:00
DYSKUSJA
14:00
PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ
Prof. Tadeusz Pieńkowski, Prof. Marek Wojtukiewicz
PODSUMOWANIE KONFERENCJI „FALENTY 2017”
14:30
Zakończenie XI Konferencji Diagnostyka i leczenie raka piersi – „Falenty 2017”
14:30 - 15:30   Obiad