XI Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI „Falenty 2017”
20-22 kwietnia 2017 roku

Sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR

SPONSOR WSPIERAJĄCY

PATRONAT

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY