XII Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW KOBIECYCH - ONKOLOGIA KOBIET
20-21 kwietnia 2018 roku

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe BOSS SP. z o.o.

Zgłoszenie abstraktu

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW I AUTORÓW PLAKATÓW

 

ORYGINALNE PREZENTACJE USTNE

Sale obrad wyposażone są w ekrany, projektory multimedialne, laptopy z programem „Power Point”. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w odpowiedniej sali obrad, najpóźniej na początku przerwy poprzedzającej sesję, w której zaplanowana jest prezentacja.

Prelegenci będą mieli możliwość podłączenia własnego laptopa po uzgodnieniu z obsługą techniczną.

 

ORYGINALNE PRZENTACJE PLAKATOWE

Prace należy przesyłać do 10 marca 2017.

Plakaty prezentowane będą w dniach 20-22 kwietnia 2017r. w godzinach obrad w specjalnie przygotowanej sali. Sugerowane wymiary plakatów powinny wynosić: 90 cm (szer.) x 120 cm (wys.) - układ pionowy.

Organizatorzy nie zapewniają materiałów do mocowania plakatów (taśm, nożyczek, pinezek itp.). Plakaty powinny zostać zawieszone przez autorów na tablicach zgodnie z numeracją w dniu 20 kwietnia 2017 przed rozpoczęciem obrad oraz zdjęte w dniu 22 kwietnia 2017 do godz. 14.00. Po tej godzinie plakaty zostaną usunięte przez obsługę hotelu.

Formularz zgłoszenia abstraktu:

 

W przypadku przyjęcia pracy do prezentacji podczas Konferencji informacja o formie i terminie prezentacji zostanie wysłana do Państwa pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA AUTORÓW PRAC:

Tekst streszczenia należy przygotować w języku polskim lub angielskim. Objętość streszczenia nie może przekroczyć 3000 znaków łącznie ze spacjami.

Podczas zgłaszania streszczenia proszę wybrać preferowaną formę prezentacji (ustna, plakat) Streszczenie powinno zawierać:

 1. Inicjały imion oraz nazwiska autorów (przy nazwisku osoby referującej proszę zaznaczyć wybór *
 2. Miejsce pracy.
 3. Tytuł pracy.
 4. Tekst streszczenia, obejmujący następujące podrozdziały:
  • wprowadzenie
  • cel pracy
  • materiał i metody
  • wyniki
  • wnioski

Tekst pracy (maksymalnie 3000 znaków łącznie ze spacjami) może być utworzony w popularnym edytorze tekstów (np. Word) i przekopiowany do formularza. Proszę jednak zachować podział na podrozdziały oraz zwrócić uwagę, czy wszystkie znaki specjalne i/lub polskie litery zostały przekopiowane prawidłowo i ewentualnie wpisać je z klawiatury wyświetlanej na monitorze.

Załączniki w postaci zdjęć, tabel, rysunków, itp. nie są dopuszczalne.